dissabte, 6 d’octubre del 2012

Societat de la informació, tecnologies digitals i educació


Comentari de l’article: Sociedad de la información, tecnologies digitales y educación. Manuel Area Moreira. Web docente de Tecnologia Educativa de la Laguna. 2002.


L’article presenta breument el recorregut de les tecnologies a la nostra societat, l’impacte, els canvis i avantatges que han provocat, així com  també la problemàtica que ha anat sorgint arrel de la seva expansió i posterior globalització arreu del món.

Com en tot hi ha aspectes positius que hem de valorar i explotar al màxim i d’altres amb els que hem d’anar amb compte perquè ens poden perjudicar greument. Veiem com tenim a  l’abast de la mà molta més informació de la que podem processar i que hem de saber seleccionar per extreure’n el potencial que aquesta ens ofereix.

Per aquest motiu és molt important una correcta educació tecnològica, ja que sense aquesta correm el perill de caure en falses afirmacions. Podem observar com ja hi ha clares diferencies entre les persones tecnològicament alfabetitzades i les que no ho estan o ho estan de manera deficient. Estem davant una nova analfabetització del segle XXI i és fàcil caure en ella si no ens anem reciclant periòdicament, ja que apareixen nous canvis constantment i de manera realment vertiginosa. Moltes vegades ens trobem problemes greus, com són la falta de recursos que presenten els països poc desenvolupats. Però també ens ho podem trobar fàcilment en països industrialitzats i amb aparents recursos tecnològics. Una adequada formació és la millor de les eines per a poder lluitar contra aquesta “analfabetització”.

M’agradaria destacar unes paraules del mencionat article i que per a mi resumeixen d’una manera clara els objectius que hem de tenir en compte a l’hora de poder aconseguir el màxim potencial que ens proporcionen les eines tecnològiques:
  • Capacitat per aprendre a aprendre, tenir disponibilitat i actitud oberta davant els nous reptes i ser capaç de fer un autoaprenentatge.
  • Capacitat per a discriminar la informació, buscar de diferents fonts la informació per a poder tenir-ne una opinió veraç i objectiva.
  • Capacitat de qualificació laboral, fer-ne un ús a la nostra vida quotidiana i que ens resultin útils.
  • Capacitat per prendre consciència dels canvis que afecten aquestes ferramentes a tot el conjunt de la nostra societat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada